Sắp xếp theo quy tắc 1:1

Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON
Sắp xếp theo quy tắc 1:1 Lớp Kitty
🌿 Việc làm quen với toán học ở lứa tuổi mầm non chính là tiền đề giúp trẻ phát triển tư duy toán học sau này
Bài học “sắp xếp theo quy tắc 1:1” giúp trẻ so sánh số lượng các nhóm đối tượng mà không cần đến phép đếm
Trẻ sẽ hiểu cách sắp xếp theo quy tắc 1:1 là sắp xếp 2 đối tượng lặp đi lặp lại theo 1 trình tự nhất định: Một cái này đến một cái kia 🍀🌼🍀🌼
👉 Từ đó, trẻ sẽ biết sắp xếp các đối tượng theo quy tắc cho trước với nhiều cách xếp thứ tự các đối tượng khác nhau.

Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Sắp xếp theo quy tắc 1:1 - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon