Chủ đề STEM: Tìm hiểu về vòng đời của chú bướm.

Chủ đề STEM: Tìm hiểu về vòng đời của chú bướm. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON
Dự án tìm hiểu về khoa học cuộc sống.
Ngoài kiến thức học tập, việc tìm hiểu về thiên nhiên, cuộc sống, con người cũng vô cùng thú vị.
Chủ đề STEM: Tìm hiểu về vòng đời của chú bướm.
Sẽ giúp bé biết thêm về kiến thức ngoài tự nhiên,giúp bé phát triển đa dạng hơn về kiến thức, tạo ra những buổi học vô cùng thú vị và bổ ích.
Chủ đề STEM: Tìm hiểu về vòng đời của chú bướm. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Chủ đề STEM: Tìm hiểu về vòng đời của chú bướm. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Chủ đề STEM: Tìm hiểu về vòng đời của chú bướm. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Chủ đề STEM: Tìm hiểu về vòng đời của chú bướm. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Chủ đề STEM: Tìm hiểu về vòng đời của chú bướm. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Chủ đề STEM: Tìm hiểu về vòng đời của chú bướm. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon