HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT

MỘT TIẾT HỌC XÂU HẠT CỦA CÁC CON LỚP KITTY😊😊😘😘
Các bé được chơi tập , rèn luyện kỹ năng vận động khéo léo của bàn tay qua hoạt động xâu hạt thành vòng và những thành quả mà trẻ thu được sau giờ học này :
🍀Về Kiến thức: Trẻ biết tay phải cầm dây xâu, tay trái cầm hạt để xâu.
🍀 Về Kỹ năng: Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, biết phối hợp hoạt động mắt và tay để xâu được vòng.
🍀Về mục đích giáo dục: Trẻ chú ý xâu và biết giữ gìn thành quả của mình…
HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON HOẠT ĐỘNG: XÂU HẠT - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon