Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh các lớp song ngữ giữa trường mầm non Búp Măng Non và trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection Thượng Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp.

📣Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh các lớp song ngữ giữa trường mầm non Búp Măng Non và trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection Thượng Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp.
🔥Ngày 28/3/2024, lớp mầm non song ngữ Trường mầm non Búp Măng Non chính thức ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh với trung tâm Hanoi Connection Thượng Đình, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển trong năm 2024
🔥Thông qua việc hợp tác giữa 2 bên, HNC Thượng Đình sẽ trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh cho các con học sinh theo chương trình độc quyền của HNC tại trường mầm non Búp Măng Non.
🔥Buổi lễ ký kết hợp tác diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, với sự đồng thuận, hài lòng giữa đôi bên. Sự kiện là một trong những bước tiến mới, hứa hẹn một mối quan hệ hợp tác lâu dài của 2 đơn vị.
Chúc cho sự hợp tác mang đến nhiều giá trị cho các con học sinh, giúp các con ngày càng yêu thích bộ môn tiếng Anh và tự tin khi nói tiếng Anh.
Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh các lớp song ngữ giữa trường mầm non Búp Măng Non và trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection Thượng Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh các lớp song ngữ giữa trường mầm non Búp Măng Non và trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection Thượng Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh các lớp song ngữ giữa trường mầm non Búp Măng Non và trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection Thượng Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh các lớp song ngữ giữa trường mầm non Búp Măng Non và trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection Thượng Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh các lớp song ngữ giữa trường mầm non Búp Măng Non và trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection Thượng Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh các lớp song ngữ giữa trường mầm non Búp Măng Non và trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection Thượng Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh các lớp song ngữ giữa trường mầm non Búp Măng Non và trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection Thượng Đình đã diễn ra thành công tốt đẹp. - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon