🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc

🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON

🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc

🧧Việc viết chữ thư pháp như là một trò chơi dân gian được tổ chức nhằm giúp các con hiểu hơn về những giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc và giúp các con phát triển hơn nữa tư duy và sự kiên nhẫn. Một phần nào đó giúp trẻ hình dung ra và hòa mình vào những hoạt động trải nghiệm mới trong ngày Tết

🎉Bố mẹ hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu của các ông đồ tí hon nhé!

🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON 🧧🏮🏮🧧Tiếp nối những hoạt động Tết, các bạn nhỏ của Búp Măng Non . Bé đã có một hoạt động thú vị khi đóng vai làm những ông đồ viết chữ thư pháp rất đặc sắc - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon